Pokyny a informace pro autory

Pokyny pro autory

Příspěvky budou přijímány v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 4 strany, max. 11 stran formátu A4. Podrobné pokyny pro autory příspěvků jsou k dispozici v odstavci ke stažení. Autoři použijí pro vytvoření příspěvku přednostně šablonu pro LaTeX. Není-li to možné, odevzdají příspěvek ve formátu MS Word.

Ke stažení

Vyhlášení konference s pozvánkouPozvanka_SVK_2020.pdf
Pokyny pro autoryPokyny_pro_autory.pdf
Šablona pro LaTeXActaPolytechnicaTemplate.zip
Author Guidelines
Acta Polytechnica
AP_Guide_for_Authors.pdf
Registrační formulářReg_form_2020.pdf

Termíny:

První verze pro recenzní řízení a dvoustránková
verze pro tisk sborníku:
31. 08. 2020
Odeslání finální verze příspěvku:31. 10. 2020

Adresa pro zasílání příspěvků:

konferenceiricon20@fd.cvut.cz

Informace pro autory

Sborník abstraktů vyjde v nakladatelství ČVUT včetně elektronické verze na médiu CD. Celé příspěvky budou uveřejněny v řadě časopisu Acta Polytechnica CTU Proceedings (s přiděleným ISSN a ISBN), který je předkládán k zařazení do databáze SCOPUS.