Kde a kdy?

Termín:10. 11. 2020
Místo:Grandior Prague Hotel
(Konferenční centrum „U Hájkù“),
Na Poříčí 1052/42,
Praha 1

hotel-grandior

Kudy k nám?

mapa1


Z Masarykova nádraží:Z Hlavního nádraží a Nádraží Holešovice:Ze Smíchovského nádraží