Novinky

09. leden 2021

Prezentace příspěvků z konference
Dodatečně byly zveřejněny prezentace příspěvků přednesených na konferenci: prezentace_IRICON2020.zip a program konference.

22. červen 2020

Obnovení konání konference
Vzhledem k rozvolňování opatření, která byla přijata v souvislosti s ohrožením nákazou novým typem koronaviru, a i k četným žádostem z vaší strany, předsednictvo organizačního výboru konference došlo k rozhodnutí konferenci nerušit a uspořádat ji ještě v letošním kalendářním roce - v úterý 10. 11. 2020. Dříve provedené registrace a přihlášené příspěvky evidujeme a počítáme s vaší aktivní účastí.

15. duben 2020

Zrušení konference
Na základě vládního plánu rozvolňování opatření přijatých s ohrožením nákazou novým typem koronaviru je jednání studentské vědecké konference v plánovaném termínu 5. 5. 2020 neuskutečnitelné. Předsednictvo organizačního výboru došlo k rozhodnutí konferenci v tomto roce již nepořádat a přesunout ji na následující rok 2021. Již zaslané příspěvky budou automaticky zařazeny do recenzního řízení v následujícím roce.

Děkujeme za pochopení

16. březen 2020

Prodloužili jsme termín odevzdání příspěvků na 31. 3. 2020.

20. únor 2020

Do sekce sekce „Pokyny pro autory“ přidán ke stažení český text upřesňujících pokynů „Pokyny_pro_autory.pdf“

11. únor 2020

Do sekce sekce „Pokyny pro autory“ přidána část „Ke stažení“

23. leden 2020

Spuštění webových stránek